TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH MIỀN NAM
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO AN TOÀN
TỔNG ĐẠI LÝ KHÍ HÓA LỎNG (LPG) CỦA PETROVIETNAM TẠI VŨNG TÀU
DANH MỤC TIÊU CHUẨN
Support Online
 
canhtung119   hotuanhkd2   kd_mn  
 
xuanlaiTiêu chuẩn về an toàn lao động
Danh mục tiêu chuẩn
TCVN 4744 – 89
Qui phạm kỹ thuật an toàn
Trong các cơ sở cơ khí
TCVN 2287-78
Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - Quy định cơ bản
TCVN 2288-1978
Các yêu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất - Phân loại
TCVN 2289-78
Quá trình sản xuất - Yêu cầu chung về an toàn
TCVN 2292-78
Công việc sơn - Yêu cầu chung về an toàn
TCVN 2293-78
Gia công gỗ - Yêu cầu chung về an toàn
TCVN 3146-1986
Công việc hàn điện - Yêu cầu chung về an toàn
TCVN 3147 - 90( Soát xét lần thứ 1 )
Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ
Yêu cầu chung
TCVN 3673 - 81
Bao bì sử dụng trong sản xuất
Yêu cầu chung về an toàn
TCVN 4245-96
Yêu cầu kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng oxi, axetylen
TCVN 4730-1989
Sản xuất gạch ngói nung 
Yêu cầu chung về an toàn
TCVN 5041 - 89 
(ISO 7731 - 1986)
Tín hiệu báo nguy ở nơi làm việc - Tín hiệu âm thanh báo nguy
TCVN 5178-1990
Quy phạm kĩ thuật an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên
TCVN 5308-91
Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
TCXD 66-1991
Vận hành khai thác hệ thốngcấp thoát nước. Yêu cầu an toàn

CÔNG TY CỔ PHẦN LDT
Copyright © kiemdinhmiennam.com.vn . All Rights Reserved. Design by: ITVUNGTAU.NET