TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH MIỀN NAM
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO AN TOÀN
TỔNG ĐẠI LÝ KHÍ HÓA LỎNG (LPG) CỦA PETROVIETNAM TẠI VŨNG TÀU
DANH MỤC TIÊU CHUẨN
Support Online
 
canhtung119   hotuanhkd2   kd_mn  
 
xuanlaiTiêu chuẩn về Vệ sinh lao động
Danh mục tiêu chuẩn

 

 

Mã số
Tên tiêu chuẩn
Quyết định số 3733/2002/QĐ - BYT của Bộ truởng Bộ Y tế ngày 10 tháng 10 năm 2002
Hai mươi mốt (21) tiêu chuẩn, năm (5) nguyên tắc và bảy (07) thông số vệ sinh lao động
TCVN 6561-1999
An toàn bức xạ ion hóa tại các cơ sở X quang y tế
TCVN 5126-90
Rung
Giá trị cho phép tại chỗ làm việc
TCVN 5127-90
Rung cục Bộ
Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy đóng tầu
TCVN 4499-88
Không khí vùng làm việc
Phương pháp đo nồng độ chất đọc bằng ống bột chỉ thị
TCVN 5704 – 1993
Không khi vùng làm việc
Phương pháp xác định hàm lượng bụi
TCVN 5971-1995
ISO 6767 : 1990
Không khí xung quanh - Xác định nồng độ khối lượng của lưu huỳnh Dioxit - Phương pháp
TCVN 6152 : 1996
Không khí xung quanh - Xác định hàm lượng chì bụi của sỏi khí thu được trên trên cái lọc - Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử
TCVN 5508-1991
Không khí vùng làm việc vi khí hậu
giá trị cho phép, phương pháp đo và đánh giá
TCVN 5754 – 1993
Không khí vùng làm việc - Phương pháp xác định nồng độ hơi khí độc - Phương pháp chung lấy mẫu
TCVN 6137: 1996
Không khí xung quanh - Xác định nồng độ
khối lượng của nitơ dioxit
Phương pháp Griss - Saltzman cải biên
TCXD VN 06:2004
“Nhà ở và công trình công cộng - Các thông số vi khí hậu trong phòng ”
TCVN 2062 : 1986
Chiếu sáng nhân tạo
trong nhà máy xí nghiệp dệt thoi sợi bông
TCVN 3257:1986 Nhóm T
Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy xí nghiệp may công nghiệp
TCVN 3743-1983
Chiếu sáng nhân tạo các nhà công nghiệp và công trình công nghiệp
TCVN 2063 : 1986 Nhóm T
Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy cơ khí
TCVN 3258 : 1986 Nhóm T
Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy đóng tầu
Tiêu chuẩn ngành
52 TCN 351 - 89
Quy định phương pháp xác định Sunfua dioxyt trong không khí vùng làm việc.
Phương pháp xác định chỉ giới hạn ở mức thấp nhất 0,01 mg/l không khí.
TCN 353 - 89
Phương pháp hấp thụ bằng BARYT
TCVN 5509-1 991
Giới hạn tối đa cho phép bụi trong không khí khu vực sản xuất
TCVN 4877-89
Không khí vùng làm việc - Phương pháp xác định Clo
Tiêu chuẩn ngành
52 TCN 354 - 89
Quy định phương pháp xác định chì trong không khí vùng làm việc (Phương pháp này chỉ xác định mức thấp nhất 0,2 microgam (Pb)/lít không khí)
Tiêu chuẩn ngành
52 TCN 352 -89
Cacbon Oxyt
TCVN 3985 : 1999
Âm học - Mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc
TCVN 5965 - 1995 
ISO 1996/3:1987
Âm học - Mô tả và đo tiếng ồn môi trường áp dụng các giới hạn tiếng ồn
TCVN 5964 : 1995
ISO 1996/1 : 1982
Âm học - Mô tả và đo tiếng ồn môi trường - Các đại lượng và phương pháp đo chính

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN LDT
Copyright © kiemdinhmiennam.com.vn . All Rights Reserved. Design by: ITVUNGTAU.NET